Vị trí

Another Saigon Map Infomation Another Saigon Map Infomation

96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Xem thêm

Thời gian hoạt động

  • Ngày thường : 14:00~22:00
  • Cuối tuần (Ngày lễ) : 10:00~22:00